Start Kampania 2018/2019
Drukuj

 

 

 

REGULAMIN

KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WARCIE

w roku szkolnym 2018/19

ZALOGUJ SIĘ DO ŻYCIA, NIM ŻYCIE CIĘ OMINIE

 

1. Kampania przeznaczona jest dla uczniów kl. „O”, szkół podstawowych, klas  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  z terenu: Gminy i Miasta Warta oraz Błaszki, Gminy Goszczanów,  które poradnia obejmuje swoją opieką.

2. Celem kampanii jest: pokazanie ryzyka jakie niesie ze sobą nadmierne, niekontrolowane korzystanie z sieci; uświadomienie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom, iż prawdziwe życie toczy się poza ekranami smartfonów, tabletów i komputerów; propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i indywidualnych uzdolnień dzieci i uczniów w celu zachęcania ich do szukania alternatyw poza światem wirtualnym.

3. W ramach kampanii wskazane jest:

  • przeprowadzenie w każdej klasie przynajmniej jednego 2 - godzinnego zajęcia warsztatowego dotyczącego tematyki kampanii. Zrealizowanie zajęć powinno nastąpić do 17 kwietnia 2019r., z zapisem w dzienniku lekcyjnym,
  • wykonanie przez każdego ucznia kl. „0 – III” pracy plastycznej, uczniów kl. IV – VI wykonanie gazetki tematycznej, transparentu lub napisanie wiersza, a przez uczniów kl. VII, VIII, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych napisanie pracy literackiej (do 3 stron papieru A-4), przygotowanie ulotki tematycznej (wielkości 1 kartki) nt. ZALOGOWANIA DO ŻYCIA” lub krótkiego filmiku edukacyjnego prezentującego propozycje spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
  • podsumowanie kampanii w szkołach, w terminie do 17 kwietnia 2019r. poprzez zorganizowanie „Dnia Świadomej i Zdrowotnej Profilaktyki” (wystawa najciekawszych prac, gazetek, przedstawienia, konkursy, prezentacje filmików itp.),
  • doręczenie do Poradni  (do dnia 26 kwietnia 2019r.) 4 najciekawszych prac z każdej szkoły/placówki.

4. Program artystyczny w formie spektaklu zostanie przygotowany i przedstawiony na podsumowaniu kampanii przez wybrane szkoły. Ponadto zostanie zaprezentowana najciekawsza praca literacka oraz najciekawsze filmiki przygotowane przez uczniów.

5. Szkoły, które zgłoszą taką chęć, mogą przygotować stoisko promujące sposoby spędzania wolnego czasu w szkole i poza nią.

6. Wytypowani (przez dyrektorów szkół) nauczyciele do przeprowadzenia kampanii w swoich placówkach otrzymają wsparcie Poradni, w postaci szkolenia dotyczącego powyższej tematyki.

7. Podsumowanie międzygminne kampanii odbędzie się 15 maja 2019r. (środa) o godz. 10.00 – w WARCKIM AMFITEATRZE LUB WARCKIM  CENTRUM  KULTURY w Warcie.

8. Do 4 maja 2019r należy przekazać do P.P.P. w Warcie sprawozdanie z podpisem (obowiązkowo dyrektora szkoły) dotyczące:

- ilości uczniów objętych kampanią profilaktyczną w szkole – „ZALOGOWANI DO ŻYCIA”. W przypadku, gdy w klasie przeprowadzono więcej niż 2 godziny zajęć warsztatowych, należy wówczas podać dodatkowo liczbę godzin (zajęć 2 -godzinnych),

-  zadań (poza warsztatami), które zrealizowała szkoła w trakcie trwania kampanii.

9. Doręczone do poradni 4 prace z każdej szkoły/placówki zostaną wyróżnione okolicznościowymi dyplomami i nagrodzone w miarę posiadanych przez organizatora środków finansowych.

10.  Szkoły biorące udział w kampanii uzyskają okolicznościowe dyplomy.

11.  Nauczyciele odpowiedzialni za zrealizowanie kampanii w swojej szkole/placówce otrzymają imienne podziękowanie w formie pisemnej.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z potrzeb  organizacyjnych lub niezależnych sytuacji.

13.  Informacja o kampanii ukaże się w mediach, na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Kuratorium Oświaty Delegatura w Sieradzu oraz   P.P.P. w Warcie.

14.  Szkoły/placówki biorące udział w kampanii otrzymają po zakończeniu kampanii MATERIAŁY EDUKACYJNE.

 

Materiały di pobrania:

 

 

Z poważaniem

Dyrektor i Pracownicy P.P.P. w Warcie

 

 

 
 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla 1.5 themes free