Start Pracownicy

Dyrektor


mgr Agnieszka Bartosik – neurologopeda, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Filologii Polskiej. Ukończyła  Studia Podyplomowe w zakresie logopedii oraz Studia Podyplomowe z zakresu neurologopedii.  Zajmuje się: diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży,  indywidualną i grupową terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, działalnością informacyjno- szkoleniową, działalnością profilaktyczną. Prowadzi: zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, konsultacje logopedyczne oraz zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie szkół oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 


 

Psycholodzy

 

mgr Katarzyna Woźny - psycholog kliniczny, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W poradni zajmuje się: diagnozowaniem i opiniowaniem dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, diagnozowaniem dzieci przy użyciu platformy "Słyszę, Widzę", doradztwem zawodowym. Prowadzi także: terapię psychologiczną, zajęcia dla uczniów zdolnych, indywidualne konsultacje i porady psychologiczne oraz różnorodne zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.

 


 

Pedagog


mgr Agnieszka Łabuzińska – oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Arteterapii, Edukacji i Rehabilitacji Osób Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Głębokim. Ukończyła również Studia Podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej.   Zajmuje się:  diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, diagnozowaniem i terapią dzieci z dysortografią, działalnością informacyjno- szkoleniową, działalnością profilaktyczną. Prowadzi: zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, terapię korekcyjno - kompensacyjną, grupową terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, konsultacje. Udziela rónież poradnictwo wychowawcze.

 


 

 

Logopedzi


mgr Sylwia Komorowska - neurologopeda/ pedagog, nauczyciel mianowany.

 

mgr Marta Marciniak – logopeda kliniczny, nauczyciel mianowany, absolwentka Filologii Polskiej. Ukończyła  Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej logopedii klinicznej.  Zajmuje się: diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży oraz  indywidualną i grupową  terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, działalnością informacyjno - szkoleniową, działalnością profilaktyczną. Prowadzi także:  zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania,  konsultacje logopedyczne oraz zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie szkół oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

 


 

Sekretariat

Referent - mgr Daria Marciniak

 


 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla 1.5 themes free